Odkazy

Pro zrychlení práce v obsáhlém spektru internetových zdrojů informací Vám předkládám několik užitečných odkazů:


Podporujeme vydání knihy Příběh
https://www.hithit.com/cs/project/5879/kniha-pribeh


Finanční úřady
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady


Daňové formuláře
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu


Finanční správa
http://www.financnisprava.cz/


Daňový portál – Elektronické služby Finanční správy České republiky
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces


Ministerstvo financí České republiky
http://www.mfcr.cz/


Registr plátců DPH
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2


Ověřování plátců DPH v EU
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


ARES – administrativní registr ekonomických subjektů
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/


Živnostenský rejstřík
http://www.rzp.cz/


Obchodní rejstřík
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik


Česká národní banka
http://www.cnb.cz


Kurzy devizového trhu ČNB
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp


Justice
http://portal.justice.cz/justice2/Uvod/Uvod.aspx


Český statistický úřad
https://www.czso.cz/


Europa – portál Evropské unie
http://europa.eu/


Celní správa
https://www.celnisprava.cz


Český úřad zeměměřický a katastrální
http://www.cuzk.cz/


Česká správa sociálního zabezpečení
http://www.cssz.cz/cz


Všeobecná zdravotní pojišťovna
https://www.vzp.cz/


Oborová zdravotní pojišťovna
http://www.ozp.cz/


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
http://www.zpmvcr.cz/


Businessinfo.cz – oficiální portál pro podnikání a export
http://www.businessinfo.cz/