Nacházíte se zde: Úvod » Služby » Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

S důrazem na krátké dodací lhůty se postarám o:

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, prohlášení poplatníka
 • přihlášení zaměstnavatele na příslušném úřadě okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančním úřadě k příslušným daním (dále jen OSSZ, ZP a FÚ)
 • přihlášení zaměstnance na OSSZ a ZP
 • při skončení pracovního poměru odhlášení zaměstnance na OSSZ a ZP
 • předání dokumentů spojených s odhlášením, a to zejména:
 • potvrzení o zaměstnání
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • a další na žádost zaměstnance

Měsíčně vypracuji:

 • mzdy zaměstnanců a s tím spojených úkonů – zpracování a poslání:
 • výplatních pásek, výplatnice mezd, přehledu mezd
 • Přehledu na OSSZ včetně xml. souboru pro odeslání přes datovou schránku
 • Přehledu na příslušnou ZP
 • příkazu k úhradě s platbami pojistného na OSSZ, ZP, daně z příjmů popř. srážkové daně na FÚ, mezd na účty zaměstnanců, případných srážek z mezd zaměstnanců, zákonného pojištění

Po skončení roku se postarám o:

 • vystavení ELDP pro příslušnou OSSZ (včetně xml. souboru pro odeslání přes datovou schránku)
 • správu a evidenci mzdových listů
 • zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně odvedené zaměstnavatelem
 • komunikaci a zastupování na úřadech OSSZ a ZP při kontrolách na základě udělené plné moci

Kontaktujte mě

Účetnictví Jindra Švihnosová
V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda
zapsána v ŽR MÚ Brandýs nad Labem
IČ: 87529408

Kontaktní údaje
info@vedeni-ucetnictvi-mzdy.cz
+420 608 725 502
Mapa

 
Nahoru