Nacházíte se zde: Úvod » Služby » Účetnictví

Účetnictví

Zajistím komplexní účetní servis

 • vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih
 • kontrolu a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů od klienta
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • účtování v cizích měnách, zaúčtování kurzových rozdílů
 • vyúčtování zálohových plateb, vystavování a kontrola případných zápočtů
 • účtování na střediska nebo zakázky
 • vedení skladové evidence a evidence majetku, účtování interních dokladů
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení

Měsíčně ode mě po zaúčtování všech dokladů a účetních zápisů dostanete:

 • přehledně seřazené, roztříděné a označené doklady
 • přiznání k DPH, KH a SH jak v elektronické (pdf., xml.), tak vytištěné podobě
  (po domluvě mohu přiznání a hlášení na finanční úřad posílat sama)
 • informace do kdy, jakou částku, komu a na jaký účet zaplatit
 • zkontrolované rozvahové účty se zůstatky, které mají na konci měsíce na účtech být
 • sestavené výkazy (rozvaha, výsledovka)
 • saldokonto, knihy pohledávek a závazků
 • další dle Vašich požadavků

Po skončení roku zpracuji:

 • účetní závěrku včetně inventarizace rozvahových účtů
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob včetně výkazů a povinné textové přílohy
 • daňové přiznání k dani silniční
 • statistické výkazy
 • uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříkovém soudu

V případě kontroly na úřadech, přípravím podklady a zastoupím Vás na základě udělené plné moci.

Kontaktujte mě

Účetnictví Jindra Švihnosová
V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda
zapsána v ŽR MÚ Brandýs nad Labem
IČ: 87529408

Kontaktní údaje
info@vedeni-ucetnictvi-mzdy.cz
+420 608 725 502
Mapa

 
Nahoru